TARIFAK

Ibilgailuak bide publikotik kentzeko zerbitzua eta horren ondoko zaingoa emateagatiko tarifak, udal ordenantzaren arabera, hauek dira:

KENTZEKO ZERBITZUA

Bizikletak eta ziklomotorrak
Motozikletak eta antzeko beste ibilgailu batzuk
Kabinadun trizikloak eta kuadrizikloak
1.500 kg-rainoko tara duten beste ibilgailu batzuk.
1.500 kg eta 2.727 kg bitarteko tara duten ibilgailuak.
2.727 kg-tik gorako tara duten ibilgailuak.

KENTZEKO ZERBITZUA

Ibilgailua bide publikotik kentzeagatik.

29,05

43,45

53,3

112,2

145,3

zerbitzua kontratatzeko gastuen arabera


GORDETZEAGATIK

Ibilgailuak udal biltegietan gordetzeagatik, sartu direnetik 12 ordu igarotzen direnetik hasita, hirugarren egunera arte, eguneko

3,7

5,1

6,1

10,2

20,75

20,75


Ibilgailuak udal biltegietan gordetzeagatik, laugarren egunetik aurrera, eguneko.

6,9

9,6

10,8

17,65

26,45

26,45


EPAILEEN AGINDUEN ERAGINEZ, GORDETZEAGATIK

Epaileen aginduen eraginez, ibilgailuak udal biltegietan gordetzeagatik, sartu direnetik 12 ordu igarotzen direnetik zenbatzen hasita, eguneko.

3,7

5,1

6,1

10,2

20,75

20,75


KROKATZEAGATIK

Garabiak bide publikoan ibilgailuak krokatzeagatik.

13,65

20,15

24,75

60,1

75,15

75,15


KENTZEKO ZERBITZUA

Ibilgailua bide publikotik kentzeagatik.

Bizikletak eta ziklomotorrak

29,05 €

Motozikletak eta antzeko beste ibilgailu batzuk

43,45 €

Kabinadun trizikloak eta kuadrizikloak

53,30 €


1.500 kg-rainoko tara duten beste ibilgailu batzuk.

112,20 €

1.500 kg eta 2.727 kg bitarteko tara duten ibilgailuak.

145,30 €

2.727 kg-tik gorako tara duten ibilgailuak.

zerbitzua kontratatzeko gastuen arabera


GORDETZEAGATIK

Ibilgailuak udal biltegietan gordetzeagatik, sartu direnetik 12 ordu igarotzen direnetik hasita, hirugarren egunera arte, eguneko

Bizikletak eta ziklomotorrak

3,70 €

Motozikletak eta antzeko beste ibilgailu batzuk

5,10 €

Kabinadun trizikloak eta kuadrizikloak

6,10 €

1.500 kg-rainoko tara duten beste ibilgailu batzuk.

10,20 €

1.500 kg eta 2.727 kg bitarteko tara duten ibilgailuak.

20,75 €

2.727 kg-tik gorako tara duten ibilgailuak.

20,75 €


Ibilgailuak udal biltegietan gordetzeagatik, laugarren egunetik aurrera, eguneko.

Bizikletak eta ziklomotorrak

6,90 €

Motozikletak eta antzeko beste ibilgailu batzuk

9,60 €

Kabinadun trizikloak eta kuadrizikloak

10,80 €

1.500 kg-rainoko tara duten beste ibilgailu batzuk.

17,65 €

1.500 kg eta 2.727 kg bitarteko tara duten ibilgailuak.

26,45 €

2.727 kg-tik gorako tara duten ibilgailuak.

26,45 €


EPAILEEN AGINDUEN ERAGINEZ, GORDETZEAGATIK

Epaileen aginduen eraginez, ibilgailuak udal biltegietan gordetzeagatik, sartu direnetik 12 ordu igarotzen direnetik zenbatzen hasita, eguneko.

Bizikletak eta ziklomotorrak

3,70 €

Motozikletak eta antzeko beste ibilgailu batzuk

5,10 €

Kabinadun trizikloak eta kuadrizikloak

6,10 €

1.500 kg-rainoko tara duten beste ibilgailu batzuk.

10,20 €

1.500 kg eta 2.727 kg bitarteko tara duten ibilgailuak.

20,75 €

2.727 kg-tik gorako tara duten ibilgailuak.

20,75 €


KROKATZEAGATIK

Garabiak bide publikoan ibilgailuak krokatzeagatik.

Bizikletak eta ziklomotorrak

13,65 €

Motozikletak eta antzeko beste ibilgailu batzuk

20,15 €

Kabinadun trizikloak eta kuadrizikloak

24,75 €

1.500 kg-rainoko tara duten beste ibilgailu batzuk.

60,10 €

1.500 kg eta 2.727 kg bitarteko tara duten ibilgailuak.

75,15 €

2.727 kg-tik gorako tara duten ibilgailuak.

75,15 €